Myndigheterna sitter på nyckeln till effektiv kommunikation

Tro det eller ej – men myndigheterna sitter på nyckeln till klar och enkel kommunikation. När en tänker på myndighetsspråk associerar en det kanske med ett tungt, svårförståeligt och byråkratiskt språk. Faktum är att många olika grupper har jobbat hårt ända sedan 60-talet med att förenkla och effektivisera svenskan i det offentliga rummet. Det de kom fram till var att alla myndigheter måste börja skriva på klarspråk, och det här är ett arbete som har konstant utveckling ända sedan dess, och som inte kommer ta slut på ett bra tag. 

För det är ju en självklarhet att alla i Sverige, oavsett språklig bakgrund, ska ha rätt till information som är enkel att förstå. Det står faktiskt till och med i lagen, i den så kallade Språklagen (SFS 2009:600). I lagen står det bland annat att svenskan är huvudspråket i Sverige, att alla ska ha rätt att både lära sig och använda svenska språket samt vilka våra nationella minoritetsspråk är. Utöver det finns dessutom en kort men viktig paragraf där det står att ”språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt” (§ 11). I år fyller Språklagen tio år, men hur står det då till med klarspråkstänket för oss jobbar inom privat sektor? Förstår dina kunder verkligen det vi vill ha sagt? Vi kan faktiskt dra en del lärdomar från myndigheternas klarspråksarbete när vi skriver våra texter.

Vad är viktigt att tänka på i klarspråksarbetet?

Att skriva på klarspråk betyder kort och gott att textens mottagare ska kunna förstå vad som står i texten. Ett nyckelord för klarspråksarbetet är mottagaranpassning. En skribent med ett slipat klarspråkstänk har alltid läsaren i centrum. Det är inte ovanligt att en myndighet har en målgrupp på flera miljoner människor. Låter det som en komplicerad uppgift? Det är det också. Men för enkelhetens skull kan det kokas ner till två grundläggande frågor; vem kommer att läsa din text och hur kan du förbättra textens läsbarhet efter den tänka målgruppen? Med dessa två frågor i åtanke kan din organisation utveckla ett effektivt klarspråksarbete.

Förutom språket bör du också tänka på att texten ska vara lättillgänglig och inkluderande. Går det exempelvis att läsa upp texten på din hemsida med hjälp av ett talsyntesprogram, finns det en lättläst version av den där lite krångligare hemsidetexten? Kan en färgblind person läsa texten på din hemsida? 

Hur kan du förbättra klarspråksarbetet?

Med de ovanstående frågorna i åtanke har vi både dåliga och goda nyheter. De dåliga nyheterna är att det finns ingen magisk knapp för att automatiskt klarspråksanpassa din text. Det kommer att krävas lite tid och arbete. De goda nyheterna – vi på Native har en rad olika praktiska tips till dig och din verksamhet!

  • Testa din text

Klarspråkstestet är utformat för att ”testa” en text för att se om den är klarspråksanpassad. Testet är främst utvecklad för myndighetsbeslut och rapporter, men det kan egentligen appliceras på alla möjliga informerande texter. Testet ger dessutom många matnyttiga råd för hur du kan göra din text mer lättläslig och lättillgänglig.

  • Se texten ur någon annans ögon

Ett vanligt och effektivt trick för att bedöma en text som du har skrivit är att låta någon annan läsa texten som du vill publicera. När man skriver en text är det lätt att bli textblind och göra misstag som någon annan kan fånga upp. Personen som läser din text behöver inte alls vara ett språkgeni, tvärtom kan det vara till din fördel om hen exempelvis är någon i målgruppen du vill nå ut till. En annan god idé är att använda sig av fokusgrupper för att få en bättre helhetsbedömning av dina texter.

  • Vänd dig till proffsen

Låt proffsen sköta jobbet. Vi på Native har översättare, språkgranskare och copywriters som hjälper dig och din verksamhet att nå ut till er specifika målgrupp. Hör av dig till oss för mer information!

Matnyttiga länkar och lästips