Maskinöversättning som Google translate – funkar det?

I en värld där enorma mängder content tas fram och översätts varje dag är det oundvikligt att undersöka effekten av maskinöversättning. Idag kan vem som helst med ett knapptryck översätta stora mängder text från till exempel engelska till svenska, norska, tyska och mer ovanliga språk som kinesiska. Dessutom görs översättningen gratis. Tekniken med maskinöversättning har tagit stora kliv och är numera ett fullgott alternativ för både marknadsavdelningar och contentbyråer. Idag använder megaföretag som Facebook, Microsoft, Amazon och Google till stor del neural maskinöversättning för sina tjänster. Men vad är egentligen maskinöversättning? Är det samma som Google översättning? När ska det användas? Och när blir det helt galet?

Vad är maskinöversättning?

Först behöver vi etablera vad maskinöversättning är. I stora drag är det översättning av text från ett språk till ett annat med hjälp av en dator. Till exempel översättning mellan svenska och engelska. Det mest kända exemplet på maskinöversättning är Googles översättningstjänst Google Translate, vilket också är den största översättningsmotorn. Men det finns också andra översättningstjänster som DeepL, Amazon Translate och Microsoft Bings översättningstjänster.

Gemensamt för alla översättningstjänster är att de använder en teknik som kallas neural maskinöversättning (Neural Machine Translation, NMT på engelska). Systemen bygger på neurala nätverk, löst baserade på strukturen i en människas hjärna. Likt våra hjärnor kan de här översättningssystemen tränas i att själva känna igen material och generera översättningar. I kombination med modern AI-teknik har den här typen av översättningar revolutionerat internationell kommunikation.

Företag som arbetar med maskinöversättning använder ofta någon form av efterbearbetning, för det mesta en person som läser igenom och redigerar översättningen. Det behövs för att säkerställa textens kvalitet. I branschen kallas det här för MTPE (Machine Translation Post Editing).

Maskinöversättning är inte samma sak som datorstödd översättning (Computer Assisted Translation, CAT). CAT-verktyg hjälper till med att effektivt processa dokument genom nedbrytning av texten i segment, men det är fortfarande en översättare som gör själva översättningen – ord för ord, stycke för stycke. Samtidigt byggs ett översättningsminne upp, vilket gör det enklare att översätta konsekvent varje gång. I princip alla moderna översättningsbyråer använder sig av CAT-verktyg. På Native arbetar vi med flera olika verktyg som Phrase (tidigare Memsource), Lokalise och Smartling.

Visste du att maskinöversättning har funnits sedan 1950-talet? IBM började experimentera med översättning från ryska till engelska och har jobbat vidare med det – och annan form av maskininlärning – sedan dess.

Maskinöversättning kan vara effektivt, men är det inte alltid

Vi på Native är specialister på reklam och marknadsföring, så vi jobbar ofta med översättning av sajter, kampanjmaterial och årsredovisningar. Nu när företag börjar göra skiftet till maskinöversättning, ska även vi börja använda det i arbetet med mer kreativa texter? Svaret är nej. I alla fall inte än.

Den största fördelen med maskinöversättning är att det går att översätta stora mängder text på kort tid. Ofta görs översättningen gratis eller till ett lågt pris. För ett företag med en stor andel dynamiskt innehåll som ska ut snabbt, så är maskinöversättning toppen. Tänk en stor e-handelsplattform som Amazon där innehållet behöver uppdateras konstant. Samtidigt har det sina nackdelar, med ord och hela meningar som översätts fel. Se till exempel Amazons lansering på den svenska marknaden. 

Kulturell kompetens och översättning

Även om tekniken har kommit långt finns det fortfarande många delar som saknas när det gäller maskinöversättning. En NMT som Google översättning tar varken hänsyn till skillnader i tone of voice eller lokalisering mellan olika länder. Så även om du har fått en korrekt översatt maskinöversatt text är det inte säkert att den flyger på målmarknaden. Den kanske måste skrivas om helt och hållet för att passa dem du vill nå i Europa, Nordamerika eller i Asien. Därför kan det leda till merarbete och högre kostnader, trots att maskinöversättning i grunden är både snabbt och billigt.

Neurala maskinöversättningsmodeller saknar också stöd för många språk. På till exempel svenska, som talas av ungefär 10 miljoner människor, finns det färre exempel för systemet att jobba med, jämfört med översättningar till världsspråk som engelska, franska eller kinesiska. Det innebär att datorn behöver ett ”brospråk”, vilket oftast är engelska. Översättningsmotorn använder ett annat språk innan översättningen till det slutliga språket. Om du till exempel gör en maskinöversättning från svenska till arabiska är det vanligt att datorn först översätter från svenska till engelska, och därefter översätter från engelska till arabiska. Det innebär att motorn tappar nyanser i språket. Inte bara från svenska, utan även från engelskan. Vilket gör att kvaliteten blir lidande.

Vår syn på maskinöversättning

På Native följer vi utvecklingen av maskinöversättningsverktyg med stort intresse. Det är fantastiskt hur långt maskinöversättning har kommit och hur vi kan förstå texter på främmande språk med ett knapptryck. Men när det gäller reklam och marknadsföring behöver de texterna skrivas av professionella skribenter och copywriters. Företag som helt förlitar sig på maskinöversättning lever farligt. I bästa fall blir en knasig översättning bara en rolig historia, i värsta fall betyder det ett sargat varumärke. Därför jobbar vi i dagsläget uteslutande med mänskliga översättare, copywriters och redaktörer.

Vill du dra igång ett översättningsprojekt på en budget? Utan att blanda in maskiner? Här kommer tre tips:

• Less is more
Större volymer kostar mer. Välj ut ett avgränsat område att översätta och ta resten vid behov. Börja med en ”lightversion” av hemsidan eller dina sociala medieinlägg innan du slår på stora trumman.

• Ta fram en tone of voice
Undersök hur målgruppen och dina konkurrenter på marknaden uttrycker sig. Det gör översättningsprocessen snabbare och smidigare (vi kan förstås även hjälpa till med det).

• Återanvänd innehåll
Om du redan har översatt innehåll så går det i många fall bra att återanvända delar. Bara genom att bygga vidare på temat eller uppdatera innehållet. Med översättningsminnen kan många texter återanvändas, vilket minskar kostnaden.