Språk som är besläktade med varandra har ofta stora likheter i deras ordförråd. Om vi jämför svenska, danska och norska så vet vi att ordförråden liknar varandra till rätt stor del. Men om det spritter i dansbenen i Köpenhamn en lördagskväll och frågar en dansk var det finns ett roligt ställe blir du kanske förvånad att hen föreslår en promenad i Kongens Have. Och om norrmannen tycker du är rar bör du inte ta det som en komplimang…!

Ord som liknar varandra över två eller flera språk men som har olika betydelser kallas för falska vänner. För att undvika missförstånd är det viktigt att ha koll på dem.

Rolig var inte alltid så roligt

Anledningarna till hur falska vänner uppstår är många, och varje falsk vän har sin egen lilla förklaring, men oftast ligger förklaringen i historien. Vi tar de nordiska språken som exempel.

Fram till vikingatiden talades ett gemensamt språk i Skandinavien som kallas för urnordiska. Mellan 600–800 e.Kr. delades urnordiskan in i två grenar; västnordiska och östnordiska. Västnordiskan utvecklades till norska och färöiska och östnordiskan utvecklades till svenska och danska. Trots uppdelningen fortsatte förstås det språkliga utbytet, förutom för vissa ord.

Om vi tar ordet ”rolig” som exempel behöver vi dock inte gå ända tillbaka till vikingatiden för att se hur ordet har ändrat betydelse. Ursprungligen hade ”rolig” betydelsen ”lugn” även på svenska, men någon gång på 1600-talet började i stället ordet förknippas med verbet ”roa”, som i uttrycket ”roa sig”. ”Rolig” skulle alltså komma att betyda något eller någon som är stimulerande eller humoristisk. Intressant nog följde inte ordet ”orolig” den här utvecklingen, som ju fortfarande har sin ursprungliga betydelse!

”Rolig” är bara ett av många exempel på falska vänner och de kan uppkomma på många olika sätt. Här listar vi några falska vänner på ett par olika språk. Hur många har du koll på?

Exempel på falska vänner

Engelska

  • Wrist = handled. Vrist = ankle
  • Novel = roman. Novell = short story
  • Liquor = spritdryck. Likör = liqueur

Tyska

  • Schnell = snabb. Snäll = lieb, nett
  • Öl = olja. Öl = Bier
  • Bord = hylla. Bord = Tisch

Franska

  • Personne = ingen. Person = (också) personne
  • Blanquette = en sorts kalvgryta. Blankett = forme
  • Eventuellement = möjligtvis. Eventuellt = finalement