Svårt att översätta till engelska

Ibland får vi frågan vad som är svårast att översätta från svenska till engelska. Vilka ord och företeelser som helt enkelt inte går att översätta rakt av. Det korta svaret är humor (samt orden snus, filmjölk och vabb). Det långa svaret är kulturella nyanser.

Författaren Virginia Woolf skrev en gång humour is the first of the gifts to perish in a foreign tongue – och hon har inte fel. Humor är svårt att översätta eftersom det är både kulturellt och kontextuellt betingat. Men även andra kulturella företeelser som vabb och Ivanhoe på nyårsdagen är svåra att förklara för någon som inte har upplevt det.

Ofta går det att skriva om eller lägga till några ord som förklarar ett fenomen – men det gäller att hålla tungan rätt i mun så att förklaringen inte tar över i översättningen. Det handlar helt enkelt om nyanser i språket och kommunikationen – ett spektrum av skillnader som kan bli ett hinder eller en tillgång beroende på hur de översätts.

Sex andra ord som är svåra att översätta från svenska till engelska 🇸🇪😨🇬🇧

  1. Lagom – det eviga exemplet på ett svåröversatt svenskt ord. Kan översättas med in moderation, in balance eller just right.
  2. Fika – ett annat populärt exempel på ett svåröversatt kulturellt fenomen som förbryllar besökare i Sverige. Kan översättas med a coffee and cake break men alla som upplevt en fika vet att det handlar om mer än så.
  3. Farmor/mormor och farfar/morfar – blir helt enkelt grandmother eller grandfather. Om du vill klargöra vilken sida av släkten det gäller kan du lägga till paternal eller maternal.
  4. Bottna – här är det lätt att ta sig vatten över huvudet (höhö) men det finns inget riktigt bra ord för att vada ut precis så långt att en har fötterna på botten och huvudet ovanför vattenytan. Reach the bottom är det närmaste engelskan kommer vårt enkla men eleganta bottna.  
  5. Löpande – ytterligare ett fiffigt uttryck som inte riktigt har en engelsk motsvarighet. Det som ligger närmast är antagligen on a rolling eller continuous basis.
  6. Dygn – att använda day and night istället för det smidiga ordet dygn känns ibland som ett nedköp men även day, 24 Hours och den tekniska termen nychthemeron fungerar för att beskriva en period på 24 timmar i följd.

När någon jämför ord och betydelser mellan svenska och engelska brukar det ofta heta att svenskan saknar specifika ord och uttryck – vilket är lite orättvist. Det finns ju flera exempel på det omvända. Har du fler exempel eller saknar du något ord på listan? Hör gärna av dig 👋